به نام دانای راز

برداشتی از سی دی وظایف رهجو

Image result for ‫تصویر برای وظایف رهجو‬‎

کسی که حتی یک پروانه یا گنجشک را نمی تواند اذیت بکند یا بکشد ممکن است صدها انسان را بکشد. این است که کدام رویشان را به ما نشان بدهند .پس ما هستیم که تعیین کننده هستیم که انسان ها چگونه برخورد می کنند و انسان ها چگونه واکنش نشان می دهند اون واکنش دست ما است پس این قانون برای همه ی انسان ها صادق است هم برای راهنما و هم برای رهجو .

 

 

سلام بر مردی که در قلبها وارد می شود و با محبت نخسه می پیچد و دیگران که در دارلفونون حیات آموزش دیده اند از برخوردو نخسه پیچی برای مسافران عاجز اند ،درود بر تو ای رفیق دیرین ،خوب شد که پیامها را چنین جذب نمودی و در کلام ها به کار بردید بایستی در بیداری این مسائل را می آموختیم اکنون نیک می دانید که جهان درتمامی ابعاد رو به تغییر است که قدری ما در سر زمین خود عقب هستیم شما را برآن است با حرکت نوین وگسترش آن، به شناخت انسان به سوی تکامل ،انجام اموراتی بشود که زمینه ی اصلی این امر همان وجود انسانهای از یاد رفته است همه چیز درعمل با تفکر و تعقل صحیح و با محبت حساب شده و بلاعوض است. حرکتهای شما درتمام امورات بسیار مقبول و ادامه داراست.

مهم ترین مطلبی ک برای ما وجود دارد که بتوانیم با محبت ازقلبها وارد بشویم؛ هیچ کس باخشم و زور نمی تواند بر قلبها وارد بشود.

انسانها همه دارای دو چهره هستن یک چهره بسیار خشم آلود و طوفانی و یک چهره بسیار آرام و متین، انسان بد وجودندارد.

 انسانی که منشاء وریشه اش و وجودش بدی باشد اصلا خداوند خلق نکرده است .ریشه و منشاء بدی نیست براثر مسائل متعدداین واقعه رخ می دهد.که انسان ها کدام رویشان رانشان بدهند شاید وقتی که شرایط پیش بیاد با محبت ترین انسان تبدیل به خشمگین ترین و دیوانه ترین موجودات بشود.

 کسی که حتی یک پروانه یا گنجشک را نمی تواند اذیت بکند یا بکشد ممکن است صدها انسان را بکشد. این است که کدام رویشان را به ما نشان بدهند .پس ما هستیم که تعیین کننده هستیم که انسان ها چگونه برخورد می کنند و انسان ها چگونه واکنش نشان می دهند اون واکنش دست ما است پس این قانون برای همه ی انسان ها صادق است هم برای راهنما و هم برای رهجو .

کاری که با محبت می توان انجام داد با خشم و عصبانیت نمی توان انجام دادولی باید راهش را یاد بگیری وقتی می گوید محبت کن نه اینکه همیشه محبت کنی نه وقتی یک شیر درنده حمله می کند دیگر نمی شود محبت کرد هر چیز درجایگاه خودش

انسان هابد نیستند ما برخوردمون چگونه است ما می توانیم با برخوردمان انسان ها را تحریک بکنیم یا می توانیم انسان ها را پر کنیم یک انسان شاید از جایی پر شده باشد ممکن است تحریکش کرده باشند ممکنه از نادانیش استفاده کرده باشند این است که باید به عمق انسان ها به عمق حرفهای انسان ها توجه بکنید به درون انسان ها بروید به صحبت های انسان ها گوش نکنید ببینید درونشون چگونه است بنابراین ما پرونده ای را قبول کرده ایم که هرکس قبول کرد زمین گذاشته است که درمان و به تعادل رسیدن یک فرد معتاد است .

نگارش و تایپ: همسفر فاطمه (لژیون دوم)تاریخ : جمعه 13 بهمن 1396 | 10:53 ب.ظ | نویسنده : همسفر فاطمه | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.